X
تبلیغات
زولا

۱«از این روست که از عالمان همهٔ ادیان و متفکران و دانشمندان و هنرمندان سراسر جهان و از همهٔ نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای مجدّانه می‌خواهم که برای پیشبرد این مهم، در برابر امواج غیریت‌سازیی‌های مصنوعی که ابزار دست قدرت‌های خشونت‌گراست بایستند و بخصوص برای بیرون بردن حریم قدسی پیامبران و مقدسات همهٔ ادیان از عرصهٔ منازعات سیاسی و فرهنگی به‌اقدامات مؤثر بین‌المللی و تلاش‌های جدید حقوقی بیندیشند.»

۲«انسان وقتی در کار سیاست آسان فریب می خورد که تصور می کند دیگران را فریب داده است.»

 ۳«انسان‌ها در سیاست همیشه قربانیان ساده‌دلِ فریب و خود فریبی بوده و خواهند بود؛ و تا زمانی‌که نیاموزند، منافع طبقاتی این یا آن گروه را در پشت عبارات اخلاقی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی و وعده‌های آن‌ها جستجو کنند، قربانی خواهند شد.»

 ۴«اولین فصل سیاست چیست؟ تعلیم و تربیت. دومین، باز هم تعلیم و تربیت و سرانجام سومین فصل آن هم تعلیم و تربیت است.»

۵«این حقیقتی است کهن، که در سیاست باید اغلب از دشمنان آموخت.»

۶«این درحالی است که اسلام همواره با یهودیان و مسیحیان همزیستی داشته و بااینکه به‌شدت دنیای اسلام و اعراب از سیاست‌های اسرائیل خشمگین هستند، این خشم به‌رابطه آنها بایهودیان سرایت نکرده‌است و حتی در ایران یهودیان نماینده دارند.»