مجله آلمانی معتبر اشپیگل گفت وگویی با پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان انجام داده و درباره تحولا ت سیاسی اخیر این کشور پس از ترور بی نظیر بوتو نظرات او را جویا شده است. متن کامل گفت وگو را به نقل از سایت دیپلماسی ایران و با ترجمه محمدامین خرمی بخوانید.
جناب رئیس جمهور، پاکستان به لانه تروریسم تبدیل شده و گروه القاعده به دنبال سرنگونی حکومتتان و به دست آوردن سلاح های هسته ای کشور شماست. آیا می توان گفت در حال حاضر پاکستان خطرناک ترین کشور جهان است؟
در این مورد بیش از حد مبالغه شده است. من این حقیقت را انکار نمی کنم که القاعده در پاکستان فعال است. آن ها در مناطق قبیله ای پاکستان به فعالیت های تروریستی مشغول هستند. در واقع مغز متفکر اصلی پشت حملات انتحاری آنها هستند.

در ادامه مقاله: پرویز مشرف در گفتگو با روزنامه اشپیگل. . .