یک نویسنده و روزنامه‌نگار مصری با اشاره به ادعاهای بوش مبنی بر روی میز بودن تمام گزینه‌ها در مقابله با ایران گفت: هنگامی که این سخنان را از بوش می‌شنوم به این نتیجه می‌رسم که وی دچار توهم شده است...

در ادامه مقاله: بوش در بررسی گزینه حمله به ایران دچار توهم شده است