X
تبلیغات
زولا

"هنگامی که بیمارستان اروپایی غزه هفت سال پیش درهایش را گشود، یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در نوار غزه‌یی بود که به مدت طولانی در آن درگیری وجود داشت و هم چنین یکی از مرکزهای اصلی پزشکی در اراضی فلسطین بود.

"هنگامی که بیمارستان اروپایی غزه هفت سال پیش درهایش را گشود، یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در نوار غزه‌یی بود که به مدت طولانی در آن درگیری وجود داشت و هم چنین یکی از مرکزهای اصلی پزشکی در اراضی فلسطین بود...

در ادامه مقاله: نه برق، نه گرما، نه نان: واقعیت تلخ مردم غزه