X
تبلیغات
زولا

محقق و پژوهشگر قرآن با اشاره به اینکه قرآن را باید با منابع قرآنی شناخت و ترجمه کرد، گفت: هر چه منابع قرآنی کهن‌تر و به زمان وحی قرآن نزدیکتر باشند، انس با واژه های قرآنی بیشتر می‌شود.

بهاء الدین خرمشاهی محقق، پژوهشگر و مترجم قرآن بزرگترین معضل ترجمه قرآن را فهم آن دانست و اظهار داشت: بیش از ۱۰۰ مورد دشوار در قرآن کریم وجود دارد.
وی معضل بعدی را مربوط به زبان قرآن دانست و با اشاره به اینکه زبان قرآن، عربی ویژه ای است، تصریح کرد: مردم عرب زبان کمی کمتر از ما در فهم قرآن مشکل دارند، به طوری که یک عرب از یک ایرانی خیلی جلوتر نیست، چرا که قرآن را باید با خود قرآن و مراجع قرآنی فهمید. کسی که عربی بداند تنها ۵ درصد به او کمک می کند...

درادامه مقاله: قرآن را باید با استفاده از منابع قرآنی ترجمه کرد