تا چند دهه گذشته بسیاری اعلام می‌کردند دین به‌سرعت در تمام ابعاد خود از جهان ناپدید می‌شود اما امروز دین زنده‌تر از گذشته بوده و در مقاطع مختلف آموزشی مورد توجه بسیاری از دانشجویان و شخصیتهای آکادمیک قرار دارد.

این دانشگاه از انجمن دانشمندان شهر کمبریج در سال ۱۲۰۹ پدید آمد که پس از اختلاف با ساکنان آکسفورد آن را تأسیس کردند. از دانشگاه های آکسفورد و کمبریج اغلب به طور مشترک و با واژه " آکسبریج " یاد می شود. علاوه بر انجمنهای فرهنگی این دودانشگاه بخشی از تاریخ انگلستان را تشکیل داده اند.
مطالعات دین و الهیات در کمبریج از اواسط قرن نوزدهم شکل گرفت و از آن زمان تاکنون در هر قرن در رابطه با پاسخ به چالشهای الهیاتی جامعه معاصر روند رو به رشدی طی کرده است.

در ادامه مقاله: توجه ویژه به دین اسلام در دانشگاه کمبریج