برنارد کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، که در افغانستان به سر می برد گفته است درگیری ها در افغانستان بدون دخالت بیشتر پاکستان حل نخواهد شد.آقای کوشنر در آخرین روز سفر خود به افغانستان، به قندهار سفر کرده و این سخنان را در جمع سربازان ناتو در این شهر بیان کرده سات.آقای کوشنر به طور خاص به مرزهای پر خلل و فرج بین افغانستان و پاکستان اشاره کرد که باعث می شود جنگجویان بتوانند به راحتی بین دو کشور تردد کنند.آقای کوشنر گفت این موضوع را در دیدار دیروز خود با حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، مطرح کرده و قصد دارد به همین منظور با نمایندگانی از دولت پاکستان دیدار کند.

کوشنر: مسئله افغانستان بدون دخالت پاکستان حل نمی شود