X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

تنش سیاسی میان چین و دولت های غربی که در روزهای اخیر به بهانه گردش مشعل المپیک در صحنه جهانی اوج گرفته است با دعوت دالایی لاما رهبر اصلی ناراضیان سیاسی تبت به آمریکا وارد مرحله خطرناکی شد.

مشعل المپیک، شعله های اختلاف غرب و چین را برمی افروزد