X
تبلیغات
زولا

افغانستان میزبان هفدهمین اجلاس شورای وزیران سازمان همکاری اقتصادی (ایکو) در شهر تاریخی هرات است. این بارنخست است که شورای وزیران یک سازمان اقتصادی منطقوی در افغانستان تشکیل جلسه میدهد.
بعد از اولین کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقوی پیرامون افغانستان که در قوس 1384 (دسامبر 2005) دایر گردید، این دومین همایش بزرگ منطقوی به سطح وزرای امور خارجه در تاریخ افغانستان است که ده کشور منطقه را همراه با تعدادی از موسسات بین المللی گرد هم میآورد.
شورای وزیران ایکو سال یک بار در یکی از کشورهای عضو تشکیل جلسه میدهد و پالیسی، استراتیژی و برنامه های کاری ایکو را ارزیابی مینماید. در ختم اجلاس، وزیر امور خارجه کشور میزبان، ریاست شورای وزیران سازمان را برای یک سال به عهده می گیرد.
ایکو یک سازمان 22 ساله است و بنیانگذاران اصلی آن را ایران، ترکیه و پاکستان تشکیل میدهند.
گرچه افغانستان همراه با شش کشور آسیای مرکزی (تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغزستان و آذربیجان) در اوایل دهه 1990 به این سازمان پیوستند، ولی عضویت آن دراین شش سال گذشته حیات نوی به ایکو بخشیده است وبخشی از اهداف رشد منطقوی را به حقیقت نزدیک ساخته است. در مقابل، ایکو صندوق خاصی را برای پروژه های بازسازی افغانستان تاسیس نموده که در آن تا حال در حدود ده ملیون دالر جمع آوری گردیده است.

"نوشته: محمود صیقل"

در ادامه مقاله: آینده افغانستان در گرو همگرائی منطقوی است