مقاله کرین دی یانگ از روزنامه واشنگتن پوست، در رابطه با خط مشی جدید براک اوباما، 

 رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در قبال افغانستان.

در مطلب، از مشاور امنیت ملی اوباما نقل شده است که حکومت در حال تشکیل براک اوباما، 

 در نظر دارد یک ستراتیژی منطقوی را برای جنگ افغانستان ایجاد نماید که در آن مذاکره با ایران و اعضای "قابل تلفیق" طالبان نیز شامل است.

آقای اوباما همچنان در نظر دارد تعهد ایالات متحده را بخاطر دستگیری اسامه بن لادن تجدید نماید. 

آقای اوباما  میگوید رئیس جمهور بش بیشترین توجه را به عراق معطوف ساخت و افغانستان را فراموش نمود. او میگوید هزاران عسکر اضافی را به افغانستان اعزام خواهد نمود. 

 

درادامه مقاله: خط مشی براک اوباما، ریس جمهور منتخب، در قبال افغانستان