X
تبلیغات
زولا
یک استراتژی جامع و فراگیر جدید برای افغانستان باید در جلسه ی سران ناتو در ماه اپریل سال روان مورد توافق قرار گیرد. این مطلب را مشاور امنیت ملی رییس جمهور امریکا، جنرال جیمز جونز روز گذشته  به یک روزنامه آلمانی بیان کرده است.

جنرال جیمز جونز، که بعد از ظهر روز شنبه در نشست امنیتی مونشن نیز سخنرانی کرد، به این روزنامه آلمانی گفته است که مشکل افغانستان تنها با مسایل نظامی قابل حل نیست.

او گفته است که «همه چیز ویران نشده است، اما شرایط چندان هم خوب نیست».
او اضافه کرد که « ما به راه حل های دیگری به غیر از راه حل نظامی نیاز داریم». به نظر آقای جیمز جونز، سیستم قضایی افغانستان هنوز اصلاح نشده است و پولیس افغانستان نیز به صورت کامل آموزش ندیده است. روزنامه آلمانی که از آقای جیمز نقل قول کرده است، هم چنین نوشته است که یک استراتژی جامع و جدید باید برای افغانستان در جلسه سران ناتو در ماه اپریل سال روان تهیه شود.


در ادامه مقاله: مشکل افغانستان راه حل نظامی ندارد