لری کلنتن، وزیر خارجۀ ایالات متحده میگوید ایالات متحده، افغانستان و پاکستان موافقه نموده اند تا در مورد استراتیژی مبارزه با تهدید دهشت افگنی و اسلامیست های افراطی در جنوب آسیا مذاکرات منظم را دایر نمایند.

Foreign Minister Rangeen Dadfar Spanta during his exclusive interview at VOA headquarters in Washington
دادفر رنگین سپنتا، وزیر خارجۀ افغانستان

کلنتن بروز پنجشنبه بعد از مذاکرات در واشنگتن با رنگین دادفر سپنتا و شاه محمود قریشی، وزرای خارجۀ افغانستان و پاکستان این موضوع را اعلام کرد.  او گفت در حال حاضر مذاکرات آینده برای اواخر اپریل و یا اوائل ماۀ می در نظر گرفته شده است.

کلنتن، وزیر خارجه گفت هدف اساسی آنها تبادل افکار روی موضوعات استراتیژیک، برآورده شد.

در عین زمان، یک کمیتۀ متخصصین که بروز پنجشنبه در محضر کمیتۀ قوای مسلح مجلس سنای کانگرس گواهی دادند تغیر  در مشی ایالات متحده بارابطه به افغانستان و پاکستان را تقاضا نمودند.

در ادامه مقاله: توافق ایالات متحده، افغانستان و پاکستان