خلیلزاد

 

زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل از رهبران افغانستان خواسته است که از مواجه شدن این کشور با خطرات بزرگ جلوگیری کنند.

آقای خلیلزاد که در سفری به افغانستان در کابل با خبرنگاران سخن می گفت، هشدار داد که این کشور در موقعیت حساسی قرار گرفته است.

او گفت: " افغانستان در موقعیت حساسی قرار دارد، مشکلات امنیتی، اقتصادی و آمادگی برای انتخابات و این که در ماه جوزا (خرداد) چه خواهد شد، می خواهم بگویم برای هر مشکل راه حلی وجود دارد، اگر اراده ای برای حل مشکل باشد." 

 

{قای خلیلزاد در باره این که آیا نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواهد بود، پاسخی نداد} 

در ادامه مقاله: هر مشکل راه حلی دارد