رئیس مرکز مطالعاتی «خاور جدید» بیروت بر تلاش تمام حقوقدانان و سیاستمداران برای محاکمه سران رژیم صهیونیستی تاکید کرد و گفت : یک هزار و 500 فقره شکایت و دادخواست به زودی در مناطق مختلف جهان علیه سران سیاسی و فرماندهان نظامی رژیم صهیونیستی ارائه خواهد شد. 

 

 

در ادامه ی مقاله: به زودی 1500 مورد شکایت علیه صهیونیست