X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
Image 

 

مهمترین درسی که در آخرین روزهای حکومت بوش مورد توجه قرار گرفت این بود که راه حل نظامی و یک جانبه گرایی در پروژه «خاورمیانه بزرگ» با شکست مواجه شده و نه تنها حاصلی نداشته، بلکه با فرسایش بهینه مالی و توان نظامی در یک نقطه موهوم، موجب شکسته شدن هیبت و اقتدار و وجهه آمریکا و ارتش آن شده و غفلت از قدرت‏های رقیب همچون چین و روسیه

و دل‏خوری هم‏پیمانان اروپایی را به دنبال داشته است.در ادامه مقاله: سوات؛ بحران ساختگی