تلویزیون فارسی آمریکا (VOA) در برنامه ای بیست دقیقه ای به تجزیه و تحلیل و تحریف پاورقی جدید کیهان با عنوان «شوالیه های ناتوی فرهنگی» پرداخت.

فریبا داوودی مهاجر، کارشناس خانه آزادی در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) با حضور در برنامه «میزگردی با شما» در شبکه فارسی تلویزیون آمریکا (VOA) به این پاورقی مستند واکنش نشان داد و گفت: «نویسنده این کتاب (فضلی نژاد)، یکی از اعضاء انصار حزب الله بود که همواره نعل وارونه می زد...

در ادامه قاله:کار با CIA افتخار من است!