وزیر امور خارجه انگلیس هشدار داد که در صورت ترک افغانستان از سوی اعضای ناتو، تمامی تلاش ها در افغانستان به شکست خواهد انجامید.

وزیر امور خارجه انگلیس هشدار داد که در صورت ترک افغانستان از سوی اعضای ناتو، تمامی تلاش ها در افغانستان به شکست خواهد انجامید.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری رویترز، «دیوید میلیبند» دوشنبه در گفت وگو با رادیو بی.بی.سی، با بیان این مطلب افزود: در صورتی که اعضای ناتو تلاش های خود را برای ایجاد ثبات در افغانستان متوقف کنند، تمامی تلاش ها برای بازسازی افغانستان، شکست می خورد.

در ادامه مقاله: هشدار وزیر خارجه انگلیس نسبت به اعضای ناتو