باز چاپ کارتون های حضرت محمد و تولید فلمی در هالند که گفته می‫شود از اسلام انتقاد میکند با واکنش‫های زیادی همراه شده است. در واکنش به این اقدام مردم برخی ولایات در افغانستان دست به مظاهره زده و خواستار خروج نیروهای این دو کشور از افغانستان شده اند. وزارت خارجه کشور و پارلمان نیز طی بیانیه‫های این اقدام را محکوم کرده‫اند. نمایندگی سیاسی ملل متحد در کابل نیز در واکنش به بازچاپ کارتونها میگوید آزادی بیان به معنای اهانت به مقدسات نیست و باید حرمت مقدسات تمامی ادیان حفظ شود. علیم صدیقی سخنگوی نمایندگی این سازمان در کابل به خبرنگاران گفت احساسات مسلمانان برای ما قابل درک و احتراماند.

در ادامه مقاله: نمایندگی سیاسی ملل متحد در افغانستان