X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

تجاوز نظامی آمریکا به عراق در مارس ۲۰۰۳، حکومت دیکتاتورانه صدام حسین را واژگون کرده اما درگیری هایی را باعث شد که پایانی برایش متصور نیست.

در برابر حکومت حاکم، طرفداران حکومت شیعی و احزاب مسلح سنی هستند که از سرنگونی رژیم گذشته ناراضی به نظر می رسند. استعمار کنندگان انگلیسی در اوایل قرن بیستم عراقی های سنی را به عنوان نمایندگان حاکم انتصاب کردند، اما پس از استقلال عراق جمعیت شیعه این کشور به طور پیوسته ای روبه افزایش یافت و صدام حسین به عنوان یک حاکم سنی در راس قدرت قرار گرفت و هر کسی را که در برابر او بود، به شدت سرکوب می کرد، هنوز سرکوب های وحشیانه وی در مورد بعضی از مناطق شیعه و کردنشین در خاطر ها باقی است.

در ادامه مقاله: پنج سال در انتظار صلح